Klijenti

clientsMonday media Group je saradjivala sa brojnim klijentima iz sektora turizma, digitalnih medija, kao i sa nekim od najve?ih posrednika u industriji nekretnina poput Century 21, kompanijama iz telekomunikacija , kao i sa brojnim marketing agencijama koje nam pomažu da dobijemo najpovoljnije uslove za naše klijente iz EU, kao i za Ameriku i Aziju. Mnogi naši klijenti su mnogostruko pove?ali svoju prodaju ili su pak napravili kompletan biznis model kroz saradnju sa nama. Veliki broj naših klijenata dolazi iz slede?ih industrija: