Bilteni

Monday media uvek prvo proveri vašu trenutnu strategiju za skupljanje e-mailova, posle čega smo u stanju da vam predložimo najbolje rešenje za ovaj proces. nove pristupe dobijanju kvalifikovanih e-mail adresa itd.

  • Napravite održivu strategiju za dobijanje mejlova
  • Kreirajte opt-in bazu email adresa baziranu na segmentaciji vaših klijenata
  • Uspostavljanje redovne prakse slanja e-Newsletter