Pay-per-click reklamiranje

Pay-per-click reklamiranje je jedna od najbrže rastućih aspekata digitalnog marketinga kada govorimo o poboljšanju vašeg plasmana na Google, Facebook kao i drugim važnijim onlajn medijima. Mi uvek preporučujemo da se Google Adwords koristi kao osnovna ili kao komplementarna aktivnost drugim kanalima digitalnog marketinga.

Članovi naše firme su dugogodišnji korisnici ovoga vida oglašavanja, takođe neki od njih su sertifikovani od strane Google Adwords i uradiće sve u njihovoj mogućnosti da se za vas napravi kampanja koja je po meri vašeg budžeta i potreba.

Jednostavno govoreći SEO bi trebalo da vam pruži dobru poziciju u organskoj pretrazi, dok bi plaćeni oglasi trebali da obezbede da ste prisutni na plaćenom Google listingu. Pored ova dva vida prisustva na Google mreži, takođe preporučujemo da se nađete što više u lokalnim pretragama kako bi se kreiralo kompletno digitalno prisustvo i iskoristio maksimalni potencijal Google pretraživača.

Vremenom smo dobili jako vredno isustvo sa Adwords kampanjama i možemo optimizovati vašu kampanju po povoljim uslovima u u razumnom vremenskom roku. Ovaj marketing kanal je posebno dobar za seznonse biznise kao i za promotivne ponude, kao i za kampanje u kojima želimo postići rezultate momentalno.