Počnite da dobijate svoje
rezervacije odmah

Bazirano na našem obimnom iskustvu, zavisno od Vaše ciljne grupe, napravićemo listu preporučenih sajtova, direktorijuma i slično i registrovati vašu kompaniju na njima.

Potom, ćemo dati sve od sebe da vaši nalozi dobiju svu neophodnu brigu i publicitet kako bi dobili najveću moguću konverziju za vaš biznis. Iako će vas ovaj vid digitalnog poslovanja najčešće koštati proviziju za svaku konverziju- ovo je jedan od najbržih načina da povećate obim svog poslovanja odmah.

Ovaj vid digitalnog pristustva je obično dodtak na sve usluge, no posebno za nove kompanije ovo može biti jedan od ozbiljnih preokreta inicijalno dok se ne izgrade drugi kanali. Pustite nas da napravimo i optimizujemo vaše naloge i počnite da jačate prodaju danas.