Marketing Rezervacija

Po?nite da dobijate rezervacije odmah!

booking-engineBazirano na našem obimnom iskustvu, zavisno od Vaše ciljne grupe, napravi?emo listu preporu?enih sajtova, direktorijuma i sli?no i registrovati Vašu kompaniju na njima. Potom, ?emo dati sve od sebe da Vaši nalozi dobiju svu neophodnu brigu i publicitet kako bi dobili najve?u mogu?u konverziju za Vaš biznis. Iako ?e vas ovaj vid digitalnog poslovanja naj?eš?e koštati proviziju za svaku konverziju- ovo je jedan od najbržih na?ina da pove?ate obim svog poslovanja odmah. Ovaj vid digitalnog pristustva je obi?no dodtak na sve usluge, no posebno za nove kompanije ovo može biti jedan od ozbiljnih preokreta inicijalno dok se ne izgrade drugi kanali. Pustite nas da napravimo i optimizujemo Vaše naloge i po?nite da ja?ate prodaju danas.