Retargeting/Remarketing

remarketingPoslednja istraživanja ukazuju na ?injenicu da više od 90% ljudi koji dodju na Vaše KUPI, REZERVIŠI i sli?no dugme odustanu ili odlože samu kupovinu, rezervaciju ili drugu vrstu o?ekivane konverzije. Kada pravimo remarketing kampanje trudimo se da što više ovih ljudi dobiju podsetnik ili posebnu ponudu u trenutku, kao i posle njihovog odlaska sa Vašeg sajta – na ovaj na?in dodatno ih motivišemo da u?ine i taj finalni korak u procesu ostvarivanja konverzije.

Pored ovoga, remarketing je takodje na?in da ostanete u stalnom kontaktu sa Vašom ciljnom grupom, koriste?i izuzetno relevantne poruke prilagodjene ovim vrstama klijenata.