SEO

SEO optimizacija – Optimizacija sajta za pretraživa?e

Istraživanje i selekcija klju?nih re?i i definisanje strategije

seoSvaka dobra SEO kampanja po?inje sa detaljnim istraživanjem klju?nih re?i. Za svakog klijenta mi izradjujemo listu najvažnijih klju?nih re?i i fraza, koje ?e biti koriš?ene za internu kao i eksternu optimizaciju u slede?im koracima SEO.

Interna optimizacija – rad na Vašem sajtu

Ve?ina programera je svesna ve?ine modernih SEO pravila, no iz našeg iskustva oni ne iskoriš?avaju u potpunosti ovo znanje tokom izrade websajta. Iz ovog razloga mi radimo sa Vašim programerom kako bi bili sigurni da ?ete dobiti najbolje mogu?e rezultate od Vašeg sajta.

Nemate sajt? Bez brige, mi možemo biti konsultant pri izradi ili unaredjenju, kao i pružiti Vam rešenje za Vaš biznis prilagodjeno Vašim vizuelnim i tekstualnim potrebama i željama.

Eksterna optimizacija – Link Building

Eksterna optimizacija je jedan od najosetljivijih, i najkopleksinijih procesa tokom optimizacije bilo kog domena. Ona je takodje stalan proces, dakle nije mogu?e optimizovati sajt i onda prestati rad na eksternoj optimizaciji. Naši eksperti ?e konstantno raditi sa Vašim zaposlenima kako bi našli najbolje rešenje za poboljšanje Vašeg plasmana na Google kao i na drugim pretraživa?ima.

Links

Linkovi visokog kvaliteta su jedna od najvažnijih aspekata procesa optimizacije. Takodje po pravilima Google pretraživa?a oni se ne smeju dobijati na neprirodan na?in tj. prevarom – naš tim ima profesionalne link builders koji uvek koriste najsofisticiranije strategije neophodne za dobijanje linkova i referenci visokog kvaliteta prilagodjeneih Vašem biznisu.

Content

Sadržaj Vašeg sajta je svakako najvažnija komponenta link building procesa kao i procesa kompletne izrade digitalnog prisustva bilo kog biznisa. Radi?emo zajedno sa Vašim zaposlenima piscima, ekspertima iz razli?itih oblasti kako bi kreirali sadržaj koji ?e zaista inspirisati bilo kog posetioca Vašeg domena.

White hat rešenja

Prebacivanje SEO na bilo koju eksternu firmu ili agenciju je uvek riskantna i ozbiljna odluka. Naša agencija za digitalni marketing se fokusira na takoozvane white hat strategije SEO i mi uvek radimo strogo u skladu sa Google uslovima i pravilima. U slu?aju da postoji identifikova?emo mogu?i penal od Google koji prouzrokuje da je Vaš domen veoma nisko rangiran na ovom pretraživa?u.

?esta pitanja:

Q: Na tržištu ima veliki broj SEO firmi koje sve obe?avaju rezultate, zašto bi izabrali Vas?

A: Danas Google lansira preko 500 promena svog algoritma godišnje i ovo je razlog zašto su mnoge velike SEO firme ekstremno skupe – mi nismo.

Q: Koliko je vremena potrebno?

A: Od trenutka kada je strategija definisana u roku od nedelju dana mi ?emo krenuti sa radom na optimizaciji. Tipi?na optimizacija traje oko 6 meseci, a zatim se nastavlja održavanje.

Q: Kada možemo o?ekivati rezultate?

A: Ovo zavisi od kvaliteta, godina postojanja Vašeg sajta, njegovog autoriteta, konkurencije, izabranih klju?nih fraza itd. Naj?eš?e rezultati dolaze posle prvoga kvartala – dakle negde 3 meseca posle po?etka rada.

Q: Kolika je cena?

A: Precizno je nemogu?e odrediti cenu pošto ona zavisi više faktora, kao i od broja sati neophodnih da se uradi inicijalna optimizacija, a potom rad na održavanju rankinga i sl.