Društveni mediji

smmFacebook.com, Twitter.com, Google+, Tripadvisor.com, Pinterest.com su postali integralni deo svake marketing kamanje, a bez njih je danas nemogu?e pri?ati o bilo kakvoj vrsti optimizacije. Pored optimizovane Facebook PPC kampanje, našim klijentima pružamo najkvalitetnije prisustvo na 42 društvena medija kao i mnoštvo social bookmarking sajtova- ovo naj?eš?e postepeno vodi do pravljenja potpuno novoga kanala kako za branding, tako i za direktnu prodaju.

Po?nite da mislite na povra?aj sredstava na aktivnost Vaših korisnika i ?lanova Vaših strana na društvenim medijima return on engagement (ROE)

Optimizacija prisustva na društvenim mrežama je danas jedan od najvažnijih zadataka internet marketing agencija obzirom da govorimo o aktivnom i instantnom prodajnom kanalu. Naši eksperti ?e napraviti ili Vam pomo?i da izgradite konverzaciju sa klijentima putem najvažnijih društvenih medija današnjice.

Od jednostrane komunikacije – pomeri?emo Vašu organizaciju prema konstantnom dijalogu sa Vašim klijentima.

Pored ovoga podesi?emo najsavremenije alate za kontrolu pominjanja Vaše kompanije ili organizacije, tako da ?ete se mo?i pravovremeno zahvaliti ili objasniti sa Vašim klijentima. Ve?ina društvenih medija dozvoljava odgovore na komentare posetilaca, a vi treba uvek da iskoristite priliku za bolje povezivanje sa Vašim klijentima.

Danas nema tog biznisa koji može da priušti da zaboravi na društvene medije, i Vi ?ete kreirati nelomljivu stalnu vezu sa Vašim klijentima, pokazati perfekciju kada pri?amo o usluzi, prikazati ljudsko lice Vaše komapanije, kao i kreirati viralnu poruku koja ?e pomo?i da se slede?i put još više poboljša Vaša prodaja.